Thực hiện phòng, chống ảnh hưởng ngập lũ trên địa bàn các huyện phía Tây

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và nhận định của các cơ quan khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 777/TCTL-QLCT ngày 07/5/2021 của Tổng cục Thủy lợi, đỉnh lũ năm 2021 ở đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2, mực nước tại Tân Châu từ 3,4-3,8m, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm từ 0,2-0,4m. Cần đề phòng xảy ra sự cố ở các đê bao, bờ bao yếu và tình huống lũ lên nhanh bất thường do điều tiết dòng chảy của các hồ chứa thượng nguồn và tác động của thủy triều.

Để chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, đề phòng thiệt hại do lũ gây ra, ngày 17/5/2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 2024/SNN&PTNT-CCTL đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước, Châu Thành và thị xã Cai Lậy tổ chức thực hiện:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến, thông tin dự báo mực nước lũ ở đầu nguồn sông Cửu Long của các cơ quan chuyên ngành khí tượng thủy văn cung cấp và thông tin dự báo ngập lũ nội đồng trên các trang web của các cơ quan khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổ chức kiểm tra, rà soát lại hệ thống đê bao, bờ bao, khẩn trương sửa chữa, gia cố, nâng cấp những đê bao, bờ bao thấp để đảm bao an toàn; xác định cụ thể các tuyến đê bao yếu, có nguy cơ xảy ra sự cố, xây dựng phương án đảm bảo an toàn chống lũ.

Tổ chức sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu, Thu Đông theo khuyến cáo của Ngành Nông nghiệp nhằm hạn chế tác động của lũ và tận dụng tốt lợi thế của lũ mang lại.

Tăng cường công tác truyền thông, thông tin về tình hình lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động đề phòng ảnh hưởng của lũ đến sản xuất, dân sinh.

        Chi cục Thủy lợi

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *