FLC 20-02: THANH NIÊN TIỀN GIANG VỚI CÁC SÁNG KIẾN THÍCH ỨNG HẠN MẶN

Nhằm thúc đẩy các sáng tạo của thanh niên trong các sáng kiến thích ứng với hạn mặn, trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực truyền thông nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long” (Dự án FLC), Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (viết tắt là CECAD) phối hợp với Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức cuộc thi “Thanh niên Tiền Giang với các sáng kiến thích ứng với hạn mặn”.

Sau một tháng phát động, Tỉnh Đoàn và CECAD đã chọn lọc được 20 sáng kiến đề xuất với chủ sáng kiến là cá nhân hoặc nhóm thanh niên. Các sáng kiến thuộc các nhóm lĩnh vực: i) chuyển đổi cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với hạn mặn (7 đề xuất); ii) giải pháp tiết kiệm nước trong thời điểm hạn mặn (7 đề xuất); iii) giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong thích ứng với hạn mặn (6 đề xuất). Các sáng kiến được lựa chọn dựa trên các tiêu chí: i) hiệu quả; ii) khả thi; iii) sáng tạo.

Thanh niên tham gia tập huấn viết đề xuất ý tưởng

Nhằm giúp các thanh niên có thể truyền được nội dung của đề xuất sáng kiến đến người đọc, CECAD cùng Tỉnh Đoàn tổ chức lớp “Tập huấn về kiến thức và kỹ năng viết đề xuất thích ứng với hạn mặn”. Khóa tập huấn được tổ chức trong 1 ngày với 38 đoàn viên tham gia. Khóa tập huấn được thực hiện với phương pháp thuyết trình, thảo luận nhóm, hỏi đáp nhằm tăng cường tương tác và kỹ năng phản biện của các học viên trong quá trình tập huấn.
Kết thúc khóa tập huấn, các thành niên đã hiểu rõ cách xây dựng một bản đề xuất mang tính thuyết phục, với tính khả thi về giải pháp, hiệu suất về tài chính, hiệu quả về phát triển sinh kế cho cộng đồng. Như một học viên đã chia sẻ với chúng tôi trong quá trình tập huấn “đây là lần đầu tiên có được các kiến thức về xây dựng giải pháp thích ứng với hạn mặn, có tính đến chi phí và hiệu quả tài chính để thực hiện, nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả”.
Sau khi kết thúc tập huấn, các chủ sáng kiến sẽ chủ động hoàn thiện các sáng kiến của mình. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ trong quá trình viết nhằm đảm bảo các sáng kiến có được tính khả thi và hiệu quả như mong đợi. Các chủ sáng kiến đạt yêu cầu sẽ tham gia cuộc thuyết trình với Ban Tổ chức dự kiến tổ chức trong tháng 10/2021 để lựa chọn ra các sáng kiến tiêu biểu nhất để phát triển, và gửi đến các cơ quan hữu quan để có thể xem xét phát triển và ứng dụng trong thời gian tới.

Thực hiện: Nguyễn Anh Dũng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *