BẾN TRE: Triển khai thực hiện Đề án trồng cây xanh

Thực hiện Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.

 Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi và hệ thống truyền thanh cơ sở tập trung tuyên truyền về vai trò, tác dụng của rừng và cây xanh trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cung cấp giá trị kinh tế, xã hội. Đặc biệt, là việc thực hiện Đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 – 2025.

Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành, chủ rừng và toàn xã hội trong việc bảo vệ và phát triển rừng, trồng cây xanh. Tiếp tục xây dựng tài liệu tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng phòng hộ và trồng, chăm sóc cây xanh đáp ứng yêu cầu thực tiễn địa phương; phát động phong trào thi đua như “Ngày Chủ Nhật xanh”, “Ngày Chủ Nhật nông thôn mới”, “Màu xanh cho tương lai”, “Trường xanh – sạch – năng động” để kêu gọi, vận động toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng, tạo nên phong trào thường xuyên, liên tục, hiệu quả trong toàn xã hội.

Mục tiêu đến hết năm 2025, toàn tỉnh Bến Tre trồng 10 triệu cây xanh, trong đó 8,208 triệu cây xanh trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn (mỗi nhà/cơ quan/đơn vị/khu phố có ít nhất 01 cây xanh, mỗi xã phường/thị trấn có ít nhất 01 hàng cây xanh, mỗi huyện/thành phố có ít nhất 01 vườn cây xanh) và 1,792 triệu cây xanh tập trung trong rừng phòng hộ và rừng trồng sản xuất nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng tỉnh Bến Tre “xanh, sạch và đẹp” và sự phát triển bền vững./.

Tin: TTBCXB Biển và Biên giới Biển Bến Tre

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *