Bến Tre – Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tại Công văn số 1492/BTTTT-CVT, ngày 12/5/2021 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai, Sở Thông tin  và Truyền thông chỉ đạo:

Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, hệ thống thông tin cơ sở cập nhật tài liệu tại: (http://phongchongthientai.mard.gov.vn) để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, Chủ đề: “Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai” của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; 75 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai; đăng tải thư của Chủ tịch nước gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước.  Dành thời lượng đăng tải, phát sóng và đưa tin các hoạt động của Tuần lễ Quốc gia, ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam; phổ biến các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do các cơ quan Trung ương và địa phương xây dựng. 

Các doanh nghiệp Viễn thông đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức treo bandroll với khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (22/5) tại trụ sở, đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai của ngành./.

Nguồn: Biển và Biên giới Bến Tre

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *