Bến Tre hoàn thành công tác thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thực hiện Điều 79 Luật tài nguyên và môi trường biển và hải đảo; Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Từ năm 2018 đến 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện Dự án thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bến Tre.

Hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. Chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển được tính từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo. Ủy ban nhân dân các tỉnh có biển có trách nhiệm tổ chức thiết lập, công bố và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển thuôc phạm vi quản lý.

Bờ biển tỉnh Bến Tre có chiều dài 65 km, phía Bắc giáp biển tỉnh Tiền Giang, phía Nam giáp biển tỉnh Trà Vinh. Trong những năm qua, do tác động của BĐKH, sóng lớn, triều cường, bão lũ… nhiều đoạn bờ biển thường xuyên bị xói lở làm thiệt hại rất lớn đến các hoạt động kinh tế xã hội cũng như đời sống của dân cư ven biển. Qua thống kê, dọc theo bờ biển Bến Tre có 15 khu vực xảy ra hiện tượng xói lở vừa và mạnh với tổng chiều dài sạt lở khoảng 42km, có 05 khu vực xảy ra bồi lắng bờ biển với tổng chiều dài bồi lắng khoảng 14km, có 03 khu vực khá ổn định hoặc bị xói bồi xen kẻ theo năm với tổng chiều dài khoảng 6,5km. Quy luật bồi xói tại khu vực ven biển tỉnh Bến Tre là bồi vào mùa Tây Nam và xói vào mùa Đông Bắc (gió chướng). Nhưng lượng xói lở vào mùa Đông Bắc nhiều hơn lượng bồi mùa Tây Nam dẫn tới làm mất cân bằng tại những khu vực này, điều này làm cho bờ biển tại Bến Tre ngày càng bị xói lở mạnh.

Đến nay, Dự án thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bến Tre đã thực hiện đạt kết quả như sau:

– UBND tỉnh đã phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 21/01/2019.

– UBND tỉnh đã phê duyệt và công bố đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Bến Tre tại Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 20/11/2019.

– UBND tỉnh đã phê duyệt chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bến Tre tại Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 13/02/2020.

– Hoàn thành công tác cắm mốc 62/62 mốc hành lang bảo vệ bờ biển tại 3 huyện: Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú.

– UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả Dự án hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bến Tre tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 07/01/2021.

UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bến Tre trong năm 2021./.

Bài và ảnh: Vĩnh Thịnh Biển và Biên giới biển Bến Tre

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *