Giới thiệu

Dự án FLC 20-02

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TRUYỀN THÔNG NHẰM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở phía Nam Việt Nam, có sản lượng nông nghiệp cao nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Đông Nam Á. Khu vực này cũng là một trong những khu vực kinh tế trọng điểm của Việt Nam với mật độ dân số cao và có nhu cầu cao về tài nguyên nước cho mục đích sinh hoạt và sản xuất. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng nhu cầu nước năm 2020 của khu vực cần khoảng 1,97 triệu m3 /ngày; nhu cầu đến năm 2025 là khoảng 2,65 triệu m3 / ngày và đến năm 2030 con số này sẽ là 3,27 triệu m3 / ngày. Tuy nhiên, báo cáo này cũng cho thấy, năm nay, đồng bằng sông Cửu Long có gần 80.000 hộ gia đình gặp khó khăn khi thiếu nước ngọt, hàng ngàn ha lúa và thảm thực vật đã chết do nhiễm mặn. Trong số các tỉnh trong khu vực, Tiền Giang là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ xâm nhập mặn. Tiền Giang nằm trải dọc trên bờ Bắc sông Tiền với chiều dài 120 km.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Mục tiêu tổng quát:
Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua chương trình truyền thông hiệu quả về tăng khả năng ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long.
Mục tiêu cụ thể:
1. Phát triển và thực hiện chương trình truyền thông toàn diện và rộng rãi nhằm giúp người dân cải thiện khả năng thích ứng đối với sự xâm nhập mặn nghiêm trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long.
2. Phát triển và lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm thí điểm về xâm nhập mặn thí điểm tại Tiền Giang.
3. Phát triển mô hình chủ động về nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho cộng đồng địa phương trong bối cảnh xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu.

Đối tác thực hiện

TỔ CHỨC HỢP TÁC

– UBND tỉnh Tiền Giang;
– Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang;
– Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tiền Giang: Phối hợp với Trung tâm Môi trường và Phát triển Cộng đồng (CECAD) thực hiện Dự án;
– Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Chi cục Tài nguyên nước tỉnh Tiền Giang;
– Đoàn thanh niên tỉnh Tiền Giang và đoàn thanh niên các huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây
– UBND các xã và các huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Đại sứ quán Phần Lan;
– Cộng đồng người dân địa phương tỉnh Tiền Giang và các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long.
– Các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực an ninh nước ở sông Đồng bằng sông Cửu Long;
– Ủy ban nhân dân của các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long, huyện Cộng Công và Tân Phú Đông và các xã của Ủy ban nhân dân;
– Đài truyền hình quốc gia (VTV1, VTV2, VTV6, VTC, HTC).
– Đài truyền hình tỉnh Tiền Giang
– Công ty tư nhân hoặc nhà thầu cung cấp máy cảnh báo xâm nhập mặn