Ad.cecad

Kế hoạch thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29/1/2021 của Tỉnh ủy về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030

Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch số 4646/KH-UBND về thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29/1/2021 của Tỉnh ủy về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030. Nhiệm …

Kế hoạch thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29/1/2021 của Tỉnh ủy về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 Read More »

Chủ động ứng phó thiên tai để giảm thiểu thiệt hại

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, trên biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp. Hồi 13h00 ngày 17/7, vùng áp thấp ở vị trí 17,7-18,7 độ vĩ Bắc; 116,8-117,8 độ kinh Đông. Từ ngày 17/7 – 20/7 ở vùng biển phía Đông khu vực bắc biển Đông, khu vực giữa và …

Chủ động ứng phó thiên tai để giảm thiểu thiệt hại Read More »

Đánh giá công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Long An

Trước những dự báo, cảnh báo của các cơ quan chuyên môn ngành khí tượng thủy văn về tình hình hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2020-2021, nhận thấy được tính phức tạp của tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn có khả năng sẽ ảnh hưởng gay gắt trên địa …

Đánh giá công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Long An Read More »

Bến Tre hoàn thành công tác thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thực hiện Điều 79 Luật tài nguyên và môi trường biển và hải đảo; Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường …

Bến Tre hoàn thành công tác thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển Read More »

Bến Tre – Quản lý môi trường hồ chứa nước ngọt sông Ba Lai

Sông Ba Lai trọn vẹn trong địa phận tỉnh Bến Tre, có chiều dài 55 km, làm ranh giới tự nhiên giữa huyện Bình Đại với Giồng Trôm và Ba Tri, chảy từ ranh giới các xã Tân Phú và Phú Đức, huyện Châu Thành ra đến biển, cửa Ba Lai. Xưa kia, sông sâu và …

Bến Tre – Quản lý môi trường hồ chứa nước ngọt sông Ba Lai Read More »