Biến đổi khí hậu và Thiên tai

Dự án FLC 20-02: Tăng cường năng lực truyền thông nhắm ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

Kết quả mong muốn của dự án

01.

Truyền thông

Phát triển và thực hiện chương trình truyền thông toàn diện và rộng rãi nhằm giúp người dân cải thiện khả năng thích ứng đối với sự xâm nhập mặn nghiêm trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long.

02.

Cảnh báo sớm

Phát triển và lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm thí điểm về xâm nhập mặn thí điểm tại Tiền Giang.

03.

chủ động về nguồn nước

Phát triển mô hình chủ động về nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho cộng đồng địa phương trong bối cảnh xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu.

Clip Giới thiệu về dự án

Dự án đã hỗ trợ và triển khai 2 hệ thống cảnh báo sớm hạn mặn tại Thị trấn Chợ Gạo và Hòa Bình thuộc tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Các hoạt động chính

Truyền thông

Thực hiện các hoạt động truyền thông về biến đổi khí hậu và hạn mặn tại đồng bằng sông Cửu Long nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương và thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng trong việc xây dựng các ý tưởng và thực hiện các hoạt động nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Công nghệ

Áp dụng hệ thống cảnh báo sớm và công nghệ cập nhật thông tin cảnh báo nhanh chóng và kịp thời cho cộng đồng địa phương nhằm nâng cao năng lực của cộng đồng trong ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai.

Cộng đồng

Khuyến khích các sáng kiến và giải pháp mang tính cộng đồng trong ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai.

Chính sách

Hỗ trợ đối thoại và lồng ghép các vấn đề về biến đổi khí hậu, thiên tai vào chính sách của các cấp chính quyền địa phương, giúp người dân ứng phó và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và thiên tai khi chúng xảy ra.

Cùng tìm hiểu

Những tài nguyên và thông tin về dự án

Tài liệu, Ấn phẩm Dự án
social media, media, board-1989152.jpg
Tin tức từ các địa phương
Video về dự án

Nhà Tài trợ và Đối tác